Üdvözöljük iskolánk weboldalának látogatóit!

Boldog névnapot kívánunk Örkény, Henrik, Roland

nevű látogatóinknak!

 
 
 
Kedves Szülők!
 
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy idén iskolánkban a bizonyítványosztás osztályonként, külön időpontokban fog megtörténni az alábbi beosztás szerint: Időpont: 2020. június 19. péntek. Helyszín: az iskola udvara, a szülőket idáig tudjuk fogadni. Eső esetén a tornateremben tartjuk, ahová szülőket sajnos nem engedhetünk be. Kérjük a szülőket, hogy az intézmény egész területére vonatkozóan tartsák egymástól a másfél méteres távolságot!
 
10 óra: 7. és 8. osztály. Az igazgató úr és a hetedikesek röviden elbúcsúztatják a nyolcadikosokat, bizonyítványosztás.
11 óra: 6. osztály.
12 óra: 5. osztály.
13 óra: 4. osztály.
14 óra: 3. osztály.
15 óra: 2. osztály.
16 óra: 1. osztály.
 
A sok kinőtt ünneplő ruha miatt most nem ragaszkodunk az újak beszerzéséhez, hanem egyéb csinosban is lehet jönni!
 
Üdvözlettel: Vezetőség
Tisztelt Szülők!
 
A legújabb kormányrendelet értelmében iskolánkban június 2. keddtől 26. péntekig 8-16 óráig korlátozott létszámú tanulói gyermekfelügyeletet tudunk biztosítani a szükségben levőknek az alábbi irányelvek szerint:
 1. Az online (otthoni) tanulási rend fennmarad június 15-ig. Az iskolában csak gyermekfelügyelet lesz, ami nem helyettesíti az online munkarendet. Informatikai eszköz-hozzáférést nem tudunk biztosítani.
 2. Kérjük, hogy csak azon szülők éljenek a lehetőséggel, akik semmiképp nem tudják gyermekeik felügyeletét ellátni, mivel pedagógusaink online oktatnak, kevés a személyi állományunk.
 3. Gyermekfelügyeletre csak teljesen egészséges, messzemenőkig tünetmentes gyerekeket tudunk fogadni és ezt a szülőnek le kell nyilatkoznia.
 4. A felügyeletet 10 fős vegyes osztályú csoportokban tudjuk ellátni, külön osztálytermekben, elkülönített ülésrendben.
 5. Csak azokat a gyerekeket tudjuk fogadni, akik szülei ezt legalább 2 munkanappal előtte írásban jelzik számunkra a titkárság e-mail címén a következő adatokkal: Név, osztály, dátumok, azon belül órára lebontva mettől meddig kérik a felügyeletet, étkezési igénnyel ellátva. Cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..hu. A június 2-i induláshoz május 28-ig kell jelentkezni.
 6. A felügyeletben részesülő gyerekeknek étkezést tudunk biztosítani az önkormányzat által, előre megrendelés alapján. Ebédet bárki igényelhet, háromszori étkezést csak az egész nap itt levők rendelhetnek. Kérjük, ezt is tüntessék fel a jelentkezésnél! 
 
Az iskola vezetősége
 
 
 

 

 

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a digitális oktatás értékelésére kidolgozott házi szabályzatunk értelmében a tanulók áprilisra egy osztályzatot fognak kapni az osztálytanítóktól és a szaktanároktól.

A fő tárgyakból az értékelés 200% súlyozást kap (témazáró dolgozat értékű lesz), ezek: matematika, magyar nyelv, irodalom (illetve alsóban anyanyelvi tantárgyak), történelem, angol nyelv.

A többi tantárgy értékelése 100% súlyozású lesz.  

Az értékelés kritériumai a következők:

 • a beadott munka minősége
 • mennyisége
 • határidők betartása
 • önálló, segítség nélküli munkavégzés
 • felszólítás utáni aktív becsatlakozás megvolt-e

Megköszönjük eddigi türelmüket és támogatásukat, mely a gyerekek felé megnyilvánult az elmúlt közel másfél hónapban.

 

Takács Péter

intézményvezető

 

                   

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

 

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

 

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

 

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

 

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg. 

 

A beiratkozás szakaszai:

A beiratkozás két szakaszban történik:

 • A beiratkozás első szakaszában április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik
 • nem állami fenntartású általános iskolába,
 • vagy állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index oldalon találhatja meg.

 • A beiratkozás második szakaszában április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:
 • olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola.
 • a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánják beíratni.

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni. Tájékoztatásul jelezzük, hogy a gyermek automatikus felvétele a lakóhelye alapján körzetes általános iskolában létesül [az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata2. d) pontja szerint]. Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánja beíratni a gyermekét, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett általános iskolával.

 • olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola.1
 • a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába2 kívánják beíratni

 

 _________________________

[1]Felhívom figyelmét, hogy a hatályosjogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése]alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

[2]Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye. 

 

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.

 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

 

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt.

Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén az adatok megadását követően - az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében a második szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére.

 

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, intézményünk lehetőséget biztosítaz előzetesen e-mailben vagy telefonon egyeztetett időpontban történő személyes ügyintézésre is. E-mail címünk: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., telefonszám: 0630/792-8567.

 

Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására április 28-tól keddenként 8-16 óráig van lehetőség.

Fontos, hogy a beiratkozás után két héten belül – az intézménnyel egyeztetett módon - nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára a hit- és erkölcstan tantárgyat vagy az etika tantárgyat választja, a hit és erkölcstan tantárgy választása esetén melyik egyház hit – és erkölcstan oktatást kéri megszervezni.

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

 

 2020.04.03.                                                                                          Takács Péter

                                                                                                           intézményvezető